Zmień wielkość liter
Wersja kontrastowa

Polityka prywatności serwisu www.metalteam.pl

I. Zakres obowiązywania

 1. Niniejsza polityka jest skierowana jest do osób korzystających z Serwisu, dalej „Użytkownik Serwisu”
 2. Administratorem danych jest Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Unii Lubelskiej 5, 35-016 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000320713.
 3. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej http://www.metalteam.pl/, dalej jako „Serwis”.
 4. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016Nr 119/1.
 5. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i logach serwera www w celach analitycznych. Dodatkowe dane osobowe (np. adres e-mail) zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

II. Przetwarzanie danych osobowych przez metalteam.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

PLIKI COOKIES

Serwis używa cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Serwis stosuje pliki cookies:

 • w celu udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie;
 • w celach statystycznych. Analiza tych statystyk jest anonimowa.
 • w celu zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu celem ulepszania struktury i funkcjonalność Serwisu,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Serwisu,

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Uprawnienie Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika z uzasadnionego interesu administratora względnie dorozumianej zgody wyrażonej przez użytkownika strony internetowej. Dorozumiana zgoda jest wyrażana przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej (lub usługi) oraz przez wejście na stronę w zakresie zapisu plików niezbędnych do funkcjonowania Serwisu

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Niniejszy serwis korzysta z Google Analytics- usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przez nią przechowywane. Więcej o polityce prywatności Google można znaleźć na stronie http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy. Korzystając z niniejszego serwisu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce zablokować otrzymywanie plików cookies lub wycofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W większości dostępnych na rynku przeglądarek sposób wyłączenia plików cookie można opisać następująco:

 1. Otwórz menu przeglądarki
 2. Wybierz Ustawienia
 3. Wybierz Ustawienia zaawansowane lub Bezpieczeństwo i Prywatność
 4. Ustaw blokadę na pliki cookie

Możesz też dowiedzieć się jak dokładnie to zrobić w każdej popularnej przeglądarce (Chrome, FireFox, Opera, Edge, Internet ExplorerSafari) oraz na urządzeniach mobilnych (Android, Windows, iOS). W tym celu przejdź do tego działu:

Więcej w pomocy kontekstowej dostępnej dla każdej przeglądarki lub pod adresem: http://jakwylaczyccookie.pl/

Google Analytics

Użytkownik może wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi, instalując bezpłatny dodatek do przeglądarki internetowej, blokujący Google Analytics. Kliknij tutaj ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl )

 

FORMULARZE KONTAKTOWE i REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA NA METALTEAM.PL

Serwis umożliwia kontakt z Administratorem przy użyciu formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie. Formularz wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na zadanie pytanie. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, w identyfikacji użytkownika korzystającego z zapytania i obsługi zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art.6 ust.1 a RODO) albo prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz brak zgody może skutkować brakiem możliwości obsługi zapytania. Odbiorcami danych osobowych podanych w formularzach kontaktowych mogą być przedstawiciele handlowi współpracujący z Metal Team Sp. z o.o. Sp. k.

 

LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III. Wykorzystanie zgromadzonych danych osobowych w ramach Serwisu.

1. Administrator danych przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników metalteam.pl w następujących celach:

 • udostępniania Użytkownikom treści gromadzone w Serwisie,
 • analitycznych i statystycznych. Analiza tych statystyk jest anonimowa,
 • zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Serwisu.
 • dostosowania zawartości Serwisu do urządzenia końcowego Użytkownika,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Serwisu,
 • marketingowych Administratora danych (w przypadku danych podawanych w formularzach kontaktowych i przy rejestracji konta w Serwisie)

2. Gromadzone informacje dotyczą: IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego (imię i nazwisko adres e-mail, miasto, telefon, treść wiadomości, nazwę firmy) oraz formularza rejestracji konta.

3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora pozostają do czasu odwołania zgody.

4. Decyzje dotyczące danych osobowych Użytkowników nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

IV. Udostępnianie danych

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

V. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

 

VI. Uprawnienia Użytkownika. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych.

Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania, prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, a także prawo wycofania wyrażonych zgód bez podania przyczyny, kontaktując się w tym celu z Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. z wykorzystaniem poczty e-mail na adres: rodo@metalteam.pl lub korespondencyjnie, pod adresem: Metal Team Sp. z o.o. Sp. k. Oddział w Wanatach Ul. Warszawska, Nr 2e, Wanaty, Kod 42-260 Kamienica Polska z dopiskiem „Dane osobowe”. Użytkownik posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowego jako organu nadzorczego.

 

VII. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.